phòng tránh xam hai tre em

Khóa học kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em Better.

Giới thiệu khoá học kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em. Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Better Language & Skill thông báo khai giảng lớp học “Kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em”. Mục tiêu của khóa học: Khóa học “Phòng chống…

Mẹo nhỏ giúp con trẻ học tiếng Anh tốt.

Trong giai đoạn từ 3 – 6 tuổi, trẻ có khả năng học và tiếp thu ngoại ngữ rất nhanh. Tuy nhiên, do cách học và giảng dạy tiếng Anh truyền thống thiếu hấp dẫn nên các em trở nên e dè môn ngoại ngữ…
Menu
.
.
.
.