Offline thi thử IELTS lần 2 tại thái bình

Buổi OFFLINE Kỳ Thi Thử IELTS Lần 2

Tiếp tục kỳ thi thử IELTS lần 2 vào ngày 24/6/2018 này, Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Better English tổ chức buổi Offline trước ngày thi để trao đổi và hướng dẫn các thí sinh tham gia một số quy định để kỳ thi…
Menu
.
.
.
.