du học úc

Hệ thống giáo dục của Úc – Du học Úc 2017

Nước Úc được chia thành 6 bang và 2 vùng lãnh thổ. Hệ thống giáo dục do chính phủ phụ trách quản lý. Tuy nhiên, các ký học chính đều giống nhau. Giáo dục bắt buộc đối với trẻ em trong độ tuổi 6 -16(lớp…
Menu
.
.
.
.