Traị hè 2017 - Đi Để Lớn Khôn

Summer Camp 2017 “Running Better”

Trung tâm Ngoại ngữ Better Language and Skill xin gửi tới Quý Phụ huynh thông tin chương trình Trại Hè như sau:       Thời gian: Từ ngày 07 – 09/07/2016  (3 ngày 2 đêm)       Địa Điểm:  Đầm Long Xanh, huyện…
Menu
.
.
.
.