Chung Kết cuộc thi tiếng Anh Little Star cấp Tiểu học

 Tất cả các con đều là những nhà Vô địch !!  Cuộc thi nào cũng phải có người thắng cuộc, nhưng đừng vì mình chưa giành được giải cao nhất mà buồn các con nhé !! Các con đã chiến thắng trong lòng các bậc…
Menu
.
.
.
.